Contactinformatie

Al uw vragen en/of opmerkingen zijn van harte welkom bij ons! Hieronder vindt u onze locatie, emailadressen en telefoonnummers voor de leiding, het verenigingsbestuur en het gastgebruik.

Vragen aan de leiding of om lid te worden
Email: leiding@beatrixgroep.nl

Vragen over de groep en het bestuur
Groepsvoorzitter Carola de Reuver
Email: secretaris@beatrixgroep.nl
Tel: 06-10189785

Vragen over gastgebruik
Ine Janssen
Email: gastgebruik@beatrixgroep.nl
Tel: 06-22931659

Adres terrein, haven en postadres
Hatenboer 60, 6041 TN Roermond

Vertrouwenspersoon
Judith van Vught
vertrouwenspersoon@beatrixgroep.nl

Contactformulieren

Voor vragen over lid worden kunt u gebruik maken van het contactformulier onder Word lid! en voor vragen over het gastgebruik kunt u gebruik maken van het contactformulier onder Gastgebruik.

U kunt uiteraard ook gewoon mailen naar de adressen die hiernaast staan, bij ons komt beide op dezelfde manier binnen.

Bankrekening

Voor het overmaken van de contributie of voor donaties kunt u gebruik maken van onderstaand rekeningnummer.

NL 54 RABO 01532 22 611
t.n.v. Waterscouting Beatrix Roermond.

Vermeld bij de contributie “Contributie 2019-2020” en de naam van uw kind.