De groep

0
Druppels
0
Roervendelaren
0
Maasvendelaren
0
Stafleden
0
Bestuursleden
0
Vletten
0
Kano's
0
Plezier

Vendels, staf, pool en bestuur

De indeling van de speltakken bij de WSB volgt in principe de lijn van Scouting Nederland, zij het met andere namen en enkele toevoegingen. Zo heten speltakken heten bij ons bijvoorbeeld 'vendels.' Alle vendels houden tegelijkertijd opkomst. Op en rondom het water is natuurlijk een zwemdiploma B een vereiste om deel te kunnen nemen voor alle vendels.

Bij de WSB hanteren we een 'horizontaal systeem': zowel speltakken als bakken zijn georganiseerd naar leeftijd, met een staflid per bak. Binnen een bak zit je dus met je dus altijd zoveel mogelijk met leeftijdsgenootjes. Elke speltak heeft haar eigen weekendkamp ergens in de loop van het seizoen, en elk jaar wordt er een groot zomerkamp georganiseerd voor alle vendels samen.

Druppelvendel

Het Druppelvendel (ofwel: de Dolfijnen) is voor kinderen van 8 tot 11 jaar oud. Doel van het Druppelvendel is vertrouwd raken met het water en scouting. Veel kanovaren, af en toe roeien of zeilen, en veel spellen rondom het water. Na het druppelvendel vlieg je over naar het Roervendel.

Roervendel

De leden van het Roervendel (ofwel: de Zeeverkenners) zijn tussen de 11 en 16 jaar oud. Het Roervendel bestaat uit vijf bakken waarin zes of zeven leden leren samen roeien en zeilen onder begeleiding. De jongste bak leert aan het begin van het jaar roeien, daarna leren zij en de oudere bakken zeilen en verantwoord omgaan met boot en water. Naast het varen doet het Roervendel ook nog allerlei andere spelactiviteiten op en rond het water. In het Roervendel komen leden voor het eerst in aanraking met het winteronderhoud van de vletten, geholpen door de eigen leiding. Na het Roervendel stromen de meeste leden door naar het Maasvendel.

Maasvendel

De leden van het Maasvendel (ofwel: de Wilde Vaart) dienen voldoende zeilervaring te hebben opgedaan om zelfstandig op pad te gaan De leden van dit vendel bepalen hun eigen programma en de staf is vooral begeleiding. De bedoeling is dat de leden verantwoordelijkheid leren nemen en samen een eigen activiteit leren organiseren.

De staf: leiding en technische staf

Na het Maasvendel is het tijd om alles wat je geleerd hebt door te geven aan 'de kleintjes.' Graag zien we iedereen na een paar jaar Maasvendel doorstromen naar de staf, zij het de leiding of de technische staf.

Leiding is natuurlijk altijd nodig, voor alle vendels. Hier kun je je ei kwijt als bootsleiding, in de kamp commissie of als instructeur voor pionieren/nautische zaken/etc.

Wanneer je interesse hebt in techniek en het onderhoud van het materieel op scouting kun je bij de technische staf terecht. De technische staf is een groep mensen voortgekomen uit zowel de leiding als direct uit het Maasvendel. Ze zorgen voor het onderhoud van het wachtschip De Cirkel, de Titan en ondersteunen bij het winteronderhoud. Daarnaast zijn zij typisch de vaarstaf op weekenden en kampen.

De Pool

De Pool (of: poel, een soort van plus-scouts) wordt gevormd door diegenen die wel graag bij de groep betrokken willen blijven maar niet de tijd/gelegenheid hebben om elke zaterdag op te draven. Zij vormen de groep waaruit typisch invallers, kookstaf, vaarstaf, en af-en-toe-klussers worden gerecruteerd.

De besturen

Ook op scouting draait natuurlijk niet alles zonder enige vorm van bestuur 'van bovenaf.' Bij de WSB zijn er het stichtingsbestuur dat zorg draagt voor het terrein en het materieel, en het verenigingsbestuur dat de gang van zaken van en rond de groep voor haar rekening neemt.